Kategorier

2017
21 Mar
2017-03-21 21:15
KALLELSE

till ordinarie stämma i Gåshaga Bryggas samfällighetsförening torsdagen den 6 april 2017 kl. 18:30, Pier 16

Förslag till dagordning för ordinarie stämman:
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, utöver ordföranden
Godkännande av kallelse ...
Läs hela artikeln »
Kategorier:

2016
6 Apr
2016-04-06 15:28
KALLELSE till ordinarie stämma i Gåshaga Bryggas samfällighetsförening tisdagen den 11 april 2016 kl. 18:30, Pier 16
Läs hela artikeln »
Kategorier:
Kategorier