Vi betalar för snöröjning på gatan, dock måste vi hjälpas åt at skotta bort snö längs trottoarerna. Det brukar inte vara något problem då alla skottar utanför sin egen fastighet. Ett bra råd är att man skottar undan snön på altanerna om det är stora snömängder som kommit.