Hushållssopor kastas i de två fristående sopbehållare som finns i området. Vi har hämtning 1 gång/veckan (tisdagar) och om vi alla hjälps åt med sorteringen bör det räcka. 

Avfall som glas, tidningar, papper och plast kan lämnas vid soppsorteringen på Värdshusvägen mellan Futuraskolan och M3Gym eller på Holavedsvägen strax intill ICA i Käppala.
Behöver man göra sig av med t ex kemikalier eller större avfall kan man lämna det vid den nya Återvinningscentralen i Stockby, Stockbyvägen 3
För öppettider klicka här »