I boken "Hållplats Gåshaga - en nygammal del av Lidingö" av Lars G. Lindström berättas hur idén till Gåshaga Brygga föddes. Det skedde en solig fredagseftermiddag vid en träff mellan Lidingö stadsbyggnadschef Leif Wretblad, landskapsarkitekt Maria Westerdahl och tomtägaren Gerard Versteegh framför den då ännu tomma fabriksbyggnaden på "Bonvertomten".

I boken beskrivs utmaningen; att dra nytta av söderläget, av närheten till vattnet, till det relativt begränsade området och att det låg en stor fabriksbyggnad alldeles intill.

I boken ställs också frågan hur en landskapsarkitekt som Maria Westerdahl såg på detta med beaktande av miljöaspekterna. Här var ju visionen att bygga på pirar ut i vattnet. "Maria tände till direkt och började genast skissa på hur det skulle kunna se ut", berättar Gerard Versteegh i boken. 

Gerard Versteegh drev ett ledande distributionsföretag av nöjesprodukter och arbetade egentligen inte med fastigheter, men insåg ganska snart att det bästa nog ändå var att själv driva projektet fram till färdig detaljplan "…för att få det som han ville ha det", som Lars G. Lindström skriver i boken.

Inledningsvis fanns visserligen ett antal intressenter, men för att få extra fart på projektet kontaktade Gerard Versteegh arkitekten Thomas Sandell som fick ta del av alla idéer och insamlade fakta. Han visades även "Bonvertomten" och fick utmaningen att på ett smart sätt inordna även den i planeringen av husbyggandet.

I det här läget kom NCC, som hade samma vision och tankar som Gerard Versteegh, in i bilden. NCC och Thomas Sandell lyfte projektet med Gåshaga Brygga till vad det är idag.

 

Boken "Hållplats Gåshaga - en nygammal del av Lidingö"  av Lars G. Lindström finns tillgänglig via Lidingö Hembygdsförening, Villa Fornboda, Lidingö Museum.